Skip to content Skip to footer

Entreprenør hæftede for mangler ved gulv til trods for datablad

En privat kunde (”BH”) købte et polyuretangulv gulv fra en virksomhed (”E”) til brug for en garage.

I forlængelse viste det, at gulvet ikke var tilstrækkeligt hårdt til BH’s brug i garagen, hvilket blandt andet betød, at der kom dækspor, og at en motorcykel ”sank” ned i gulvet og en række øvrige skader.

Igennem syn & skøn blev det fastlagt, at gulvet var blevet lagt fagmæssigt korrekt, ligesom det blev slået fast, at de benyttede produkter ifølge deres datablade kunne benyttes til garagegulve.

Retten i Svendborg vurderede på denne baggrund, at E ikke hæftede for de konstaterede skader i garagen.

Østre Landsret omgjorde imidlertid denne afgørelse på baggrund af særligt en supplerende skønserklæring for Landsretten, idet Landsretten i stedet vurderede, at garagegulvet var mangelfuldt, og at gulvet således var for blødt.

Landsretten udtalte i den forbindelse blandt andet, at:

”Uanset indholdet af de fremlagte tekniske datablade, hvoraf bl.a. fremgår, at de

valgte produkter er egnede til anvendelse i bl.a. garager, finder landsretten på

baggrund af den sagkyndiges supplerende erklæring, at den af Entreprenøren udførte gulvbelægning har vist sig at være af et sådant blødt materiale, at det er uegnet som gulvbelægning i en garage.”

Dommen kan fremsendes ved henvendelse.