Skip to content Skip to footer

Rets- og voldgiftssager

En rets- eller voldgiftssag kan være en sidste udvej i nogle tilfælde.
Hos STÆHR & STÆHR Advokater ønsker vi at finde den bedste løsning for dig, og vi forsøger altid at afsøge muligheden for at finde en forligsmæssig løsning som alternativ til en retlig tvist.

Hos STÆHR & STÆHR Advokater fører vi løbende både rets – og voldgiftssager om en række forskellige emner, og vi har møderet for både byret og landsret.

Derudover møder vi ofte ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

Vi fører også sager med retshjælp.

Kontakt Peter Albeck Stæhr for en uforpligtende drøftelse og en eventuel vurdering af din tvist.