Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Underentreprenør havde ikke påtaget sig projekteringsansvar

I en voldgiftssag mellem en hovedentreprenør (”HE”) og en underentreprenør (”UE”) var der blandt andet et spørgsmål om, hvorvidt UE kunne kræve en række ekstraarbejder betalt, selvom UE havde været bekendt med materialet og delvist deltaget i projekteringsfasen. HE havde i den forbindelse gjort gældende, at HE havde gået ud fra, at UE var medprojekterende,…

Read More

Underentreprenør kunne ikke gøre et krav gældende mod bygherre

Sagen vedrørte en bygherre (”BH”), der var direktør i et af ham delvist ejet selskab, (”HE”). En underentreprenør (”UE”) havde indgået en kontrakt med HE vedrørende blandt andet tømrerentreprisen vedrørende opførelsen af BH’s private bolig. HE gik under byggesagen konkurs grundet øvrige sager, og UE anmeldte sit krav i konkursboet. BH indgik i forlængelse et…

Read More